PODMIENKY

POŽIADAVKY NA VODIČA:

Požadovaný minimálny vek je 18 rokov.
Platný vodičský preukaz
Vodič musí byť v dobrej fyzickej a psychickej kondícii.
Vodič nesmie byť pod vplyvom alkoholu, alebo iných omamných látok, popr. liekov, ktoré by mohli ovplyvniť jeho schopnosti viesť vozidlo.
Vodič musí zaobchádzať s vozidlom šetrne, musí tiež dodržiavať všetky predpisy a pokyny inštruktorov, a tiež pokyny traťových komisárov.
V prípade porušenia predpisov, bude jazda prerušená bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu a účastník bude vykázaný z trate.
Každý vodič musí pred jazdou absolvovať bezpečnostné školenie.

POŽIADAVKY NA SPOLUJAZDCA:

Pri prenájme vozidla, kde inštruktor vedie vozidlo a vezie osobu na mieste spolujazdca, musí táto spĺňať vekovú hranicu minimálne 18 rokov a mať výšku minimálne 150 cm.


V CENE JE ZAHRNUTÉ:

Potrebná výstroj (Prilba, hygienická kukla.)
Palivový príplatok
Školenie: Pred každou jazdou je zákazník na školení oboznámený s pravidlami jazdy na okruhu.

V prípade, ak sa zákazník nezúčastní školenia, nie je možné jazdu na okruhu uskutočniť.TERMÍNY:

Jazdy sa konajú každú stredu a nedeľu vrámci voľných jázd na Slovakia ringu.
Termíny sa môžu meniť v závislosti od počasia. 
Slovakiaring si vyhradzuje právo na zmenu.
Jazdu je nutné rezervovať aspoň 5 dní vopred.
Racingcars s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny.


KAUCIE:

Pred jazdou sa neskladá žiadna kaucia ani zábezpeka.
Účastník zodpovedá za spôsobené škody formou spoluúčasti maximálne do výšky 3 000,- €